REKLAMAČNÍ PROTOKOL

UPOZORNĚNÍ K REKLAMACI:

Reklamace se řídí dle Reklamačního řádu, který je nedílnou součástí Obchodních podmínek našeho obchodu. Zboží (chytré hodinky) nesmí být kupujícím blokováno a musí být odebráno / odhlášeno z uživatelského účtu kupujícího. Před zasláním zboží (chytrých hodinek) k reklamaci uveďte nejprve hodinky do továrního nastavení a zároveň je nutné je odebrat z vašeho mobilního telefonu z účtu aplikace SeTracker nebo jiné / jiných aplikace/í, kterou/é jste použili či zkoušeli použít ve vašem mobilním telefonu. Způsob uvedení zboží do továrního nastavení (v hodinkách nesmí zůstat žádné vaše ani jiné osobní údaje, vámi vložená telefonní čísla, vaše fotografie a tak podobně) a způsob odebrání hodinek z účtu SeTracker, kterou jste použili pro spárování chytrých hodinek do vašeho mobilního telefonu je uveden v návodu / manuálu, který jste obdrželi společně se zbožím nebo jej najdete na stránkách našeho obchodu - v záložce Rádce a to zde a zde. Zboží musí kupující pečlivě zabalit včetně všech jeho součástí, zejména USB nabíjecí kabel a identifikační číslo IMEI, které je uvedeno na štítku nalepeném na hodinkách a včetně dalšího příslušenství, které bylo součástí balení. Jinak by mohlo být reklamační řízení pozastaveno. Zboží pokud je uzamčeno, blokováno, neuvedeno do továrního nastavení či neodebráno z uživatelského účtu kupujícího nemůžeme otestovat ani jej neodebrané / neodhlášené či blokované zaslat k výrobci. Upozorňujeme rovněž, že náklady na vrácení reklamovaného zboží prodávajícím zpět kupujícímu za účelem jeho uvedení do továrního nastavení nebo jeho odebrání z účtu aplikace SeTracker případně jiných aplikací z mobilního telefonu kupujícího, nese kupující (zákazník).

(vyplní zákazník)

Jméno a adresa kupujícího:

Zpáteční adresa pro zaslání zboží:

(Je-li shodná s výše uvedenou, nevyplňujte!)

 

 

 

 

 

Kontaktní osoba:

Telefon/fax:

Mobil:

E-mail:

Poznámky:

 

Reklamované zboží:

Datum nákupu:
(Datum vystavení faktury)

Číslo faktury:

 

 

Podrobný popis závady:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Návrh způsobu řešení reklamace:

 

1. Při uplatňování práv z odpovědnosti za vady je vhodné přiložit doklad o zakoupení zboží či fakturu, byla-li vystavena, nebo jiný dokument prokazující koupi zboží.

2. Při zasílání zboží je Kupující povinen zboží zabalit do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození nebo zničení.

 

 

Datum: __________________                             Podpis kupujícího: _______________________________________

 

(vyplní prodávající)

Datum přijetí reklamace:

Reklamaci vyřizuje:

Vyjádření prodejce:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum: __________________                             Podpis prodejce: _________________________________________