Uvedení chytrých hodinek do továrního nastavení znamená, že z nich vymažete veškerá nastavení, která jste v nich provedli. Například smažete veškerá telefonní čísla, která jste vložili do telefonního seznamu hodinek či vymažete vaše fotografie z galerie hodinek.

Uvedení chytrých hodinek do továrního nastavení provedete několika způsoby podle typu hodinek a to následovně:

U hodinek, které párujete s aplikací (například SeTracker) ve svém mobilním telefonu provedete jejich uvedení do továrního nastavení tak, že z vašeho mobilního telefonu zašlete na hodinky (tedy na Vaši SIM kartu, kterou jste vložili do hodinek) SMS zprávu přesně v následujícím tvaru (bez mezer): pw,123456,factory#

U hodinek, které nepárujete s aplikací a veškerá nastavení provádíte přímo v hodinkách uvedete hodinky do továrního nastavení v rámci nastavení hodinek jednoduše tím, že v menu hodinek vyberete jejich reset.